• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Konsesjon på erverv av fast eiendom

Informasjon

Alle erverv (kjøp, arv, gave) av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven.

Du trenger ikke søke konsesjon dersom ervervet gjelder:
• Bebygd eiendom under 100 dekar og mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord
• Tomt til bolig- og fritidsformål, og ubebygd areal som ikke har landbruksformål.

Du trenger ikke søke konsesjon, men må sende inn egenerklæring dersom:
• Du har odelsrett til eiendommen
• Du er ektefelle eller samboer med tidligere eier
• Du er i nær slekt med tidligere eier eller dennes ektefelle/samboer
• Eiendommens karakter oppfyller kravene i konsesjonsloven § 4.

NB: Noen kommuner har nedsatt konsesjonsgrense.

Søknad om konsesjon
Søknad om konsesjon skal sendes den kommunen der eiendommen ligger innen fire uker etter at avtale om overdragelse er inngått eller ny eier har overtatt eiendommen.

Gebyr
Før kommunen behandler søknaden må du betale et behandlingsgebyr. Du vil motta faktura for gebyret fra kommunen.

Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader