• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Informasjon

Informasjon

?
Alle erverv (kjøp, arv, gave) av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven.

Du trenger ikke søke konsesjon dersom ervervet gjelder:
• Bebygd eiendom under 100 dekar og mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord
• Tomt til bolig, fritidshus eller naust og ubebygd areal som ikke har landbruksformål.

Du trenger ikke søke konsesjon, men må sende inn egenerklæring dersom:
• Du har odelsrett til eiendommen
• Du er ektefelle eller samboer med tidligere eier
• Du er i nær slekt med tidligere eier eller dennes ektefelle/samboer
• Eiendommens karakter oppfyller kravene i konsesjonsloven § 4.

Egenerklæringen skal sendes til kommunen der eiendommen ligger.
Du vil få en bekreftelse når opplysningene er registrert i matrikkelen og du vil få beskjed når skjøte, festekontrakt eller lignende skal sendes til Kartverket for tinglysing.

kommuner som har satt konsesjonsfriheten ut av kraft, må du undersøke om du skal bruke skjemaet ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense”.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader