• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd fra Engerdal kommunes jordbruksfond

Krav til søker

Engerdal kommunes jordbruksfond

Søker må ha etablert dyrehold basert på grovforproduksjon i løpet av foregående kalenderår, ev. kjøpt landbrukseiendom med etablert dyrehold i samme tidsrom, og selv være aktiv bruker på søknadstidspunktet.

Kun en person gis bidrag per landbrukseiendom. I enkeltpersonsforetak må søkeren være den som står oppført som ansvarlig for driften.

Driftsomfanget av dyreholdet må minimum tilsvare grensen for merverdiavgiftspliktig omsetning og søker som driver i samdrift må ha arbeidsandel i samdrift som minst tilsvarer samme årlige omsetning.

Søknaden vedlegges kopi av næringsoppgave av foregående år, kopi av kjøpekontrakt på landbrukseiendommen, samt eventuelt andre dokumenter som kommunen ber om.

Det kan også gis tilskudd til nybygging, påbygging eller oppgradering av eldre driftsbygninger for husdyrhold som ikke mottar vesentlig økonomisk støtte fra andre offentlige bidragsytere.

Det kan gis tilskudd på inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag. Det kan gis tilskudd på inntil kr. 1.000,- per daa til systematisk grøfting/omgraving/profilering og inntil kr. 15,- per løpemeter grøft til usystematisk grøfting.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader